Cerere de consultanță


Servicii oferite

SC SIFAL SRL este specializată în consultanţa generală pentru afaceri şi managementul societăţilor , focusat pe elaborarea documentaţiilor tehnice şi financiare necesare atragerii de fonduri necesare dezvoltării şi susţinerii activităţilor acestora. Serviciile de consultanţă specializată oferite sunt îndreptate atât către clienţi persoane fizice cât şi juridice , din mediul privat al economiei , organizaţii neguvernamentale sau administraţii publice locale şi centrale. Acestea pornesc de la iniţierea unui proiect de investiţie şi se termină odată cu asistenţa tehnică şi monitorizarea acestora. Serviciile oferite de societatea noastră se împart în 2 mari categorii :consultanţa pentru atragerea de finanţări, elaborarea de proiecte consultanţa pentru atragerea de finanţări, elaborarea de documentaţii pentru proiecte de investiţii şi asistenţa tehnică pe perioada de implementare a proiectelor. (mai mult…)