Cerere de consultanță


Primainvest Consulting SRL

Primainvest Consulting este specializată în consultanţa pentru atragerea de finanţări, elaborarea de proiecte şi asigură asistenţa necesară pentru obţinerea de credite, granturi şi alte forme de finanţări de la organisme internaţionale sau fonduri de investiţii.
Primainvest oferă o gamă integrată de servicii de consultanţă de afaceri şi investiţională orientate spre a ajuta cliencii să-şi maximizeze afacerile şi profiturile.
Principalele categorii de servicii oferite de companie sunt:

1.Consultancy Start-Up
2.Business Planning
3.Accesare Fonduri
4.Studii şi Analize
5.Consultanţă Investiţională
6.Consultanţă & asistenţă investiţii private equity

Contact Primainvest Consulting
400364 ,Cluj-Napoca Str.Mircea Eliade 38 C
Tel: 0745 51 26 86
Fax:  0364 81 48 33
E-mail: office@primainvest.ro
Web-site : www.primainvest.ro

 

COMPANIA DE CONSULTANŢĂ ŞI AUDIT S.R.L ( CCA )

Principala activitate derulată constă în asistenţa companiilor  în implementarea Sistemelor Internationale de Management (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO 17025, ISO 15189, ISO 27001, ISO/TS 16949, AS 9100, SA 8000). Pe parcursul activităţii sale, acestor servicii le-au fost adugate şi serviciile de consultanţă pentru certificarea de produs, aplicarea marcajului CE şi serviciile de consultanţă pentru obţinerea de finanţări nerambursabile.Serviciile oferite de către CC&A ® sunt:

1.Accesare finanţări nerambursabile
2.Implementare sisteme de management ISO
3.Consultanţă în vederea certificării de produs – aplicarea marcajului CE
4.Cursuri :

– CC&A  organizează instruiri pentru formarea auditorilor interni ai sistemelor internaţionale de management.
– Certificatul de auditor intern conferă competenţă persoanelor care îl deţin în a efectua audituri interne ale sistemelor de management.
– CC&A organizează cursuri pe tema finanţărilor nerambursabile

Contact  CC&A®
400699 Cluj-Napoca,B-dul. 1 Decembrie 1918, nr.21
Telefon / Fax:   0264 307076
Mobil:    0727 744682
E-mail:  office@companiadeconsultanta.ro
Web-site: www.companiadeconsultanta.ro

 

Reţeaua de firme de consultanţă din regiunile de Nord Vest, Nord Est şi Bucureşti (NETIMM)

Reţeaua formată are ca scop promovarea cooperării dintre IMM-urile care au ca domeniu de activitate consultanţa din regiunile Nord Est, Nord Vest şi Bucureşti-Ilfov. Acest obiectiv se realizează prin :

1.Creşterea competitivăţii şi adaptabilităţii IMM-urilor care au ca domeniu de activitate consultanţa
2.Transferul unui instrument de sprijin pentru IMM-uri implementat cu succes în Germania de partenerul transnaţional
3.Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale ale întreprinzătorilor şi managerilor de IMM-uri în proporţii egale femei şi bărbaţi membri ai reţelei
4.Promovarea cooperării transnaţionale şi a schimbului de experienţă între IMM-urile din Germania şi România 5.Elaborarea de strategii şi planuri de acţiune comune pentru IMM-urile participante la reţelele de firme create

Contact NETIMM
400083 Cluj-Napoca str. Avram Iancu nr. 52
Tel: (0264) 430148, (0264) 595793; 0732-401142
Fax: 0364-408279 / 408280
Email: office@netimm.net 
Web: www.immromania.ro

 

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj (APM)

Asociaţia este o organizaţie a patronatului român cu personalitate juridică, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică. APM Cluj facilitează şi sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor cu capital privat. Asociaţia acordă membrilor săi consultanţă şi asistenţă juridică, economică, profesională, managerială, financiar-bancară, tehnică. În această calitate asociaţia îşi propune să contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv la nivel european şi la avansarea economiei locale şi regionale pe lanţul economic valoric.
De asemenea, APM reprezintă interesele membrilor săi şi a mediului de afaceri în relaţiile cu autorităţi publice centrale şi locale, precum şi la acţiunile organizate la nivel local, regional şi naţional, care prezintă interes pentru activitatea patronală şi activitatea economică privată.

Contact  APM
400083 Cluj-Napoca str. Avram Iancu nr. 52
Tel: (0264) 430148, (0264) 595793; 0732-401142
Fax: 0364-408279 / 408280
Email: apm@apm.ro
Web: www.apm.ro

 

Asociația Companiilor de Consultanță din România ( ACCR )

Promovează şi sprijină societăţile comerciale şi a persoanele fizice autorizate care desfăşoară activitate de furnizare a serviciilor de consultanţă în afaceri şi apărarea drepturilor şi intereselor specifice în ţară şi în străinătate.

ACCR  acoperă prin membrii săi cinci mari grupe reprezentative de servicii:

1.Consultanţă generală de afaceri
2.Consultanţă financiară
3.Consultanţă în obţinerea de finanţări
4.Instruiri
5.Consultanţă de specialitate

Contact  ACCR
400378 CLUJ-NAPOCA Str. Cobzarilor, Nr.13
Tel. 0264.446.823
Fax: 0264.590.427
E-Mail: office@accromania.ro
Web: www.accromania.ro