Cerere de consultanță

Servicii oferite

SC SIFAL SRL este specializată în consultanţa generală pentru afaceri şi managementul societăţilor , focusat pe elaborarea documentaţiilor tehnice şi financiare necesare atragerii de fonduri necesare dezvoltării şi susţinerii activităţilor acestora. Serviciile de consultanţă specializată oferite sunt îndreptate atât către clienţi persoane fizice cât şi juridice , din mediul privat al economiei , organizaţii neguvernamentale sau administraţii publice locale şi centrale. Acestea pornesc de la iniţierea unui proiect de investiţie şi se termină odată cu asistenţa tehnică şi monitorizarea acestora. Serviciile oferite de societatea noastră se împart în 2 mari categorii :consultanţa pentru atragerea de finanţări, elaborarea de proiecte consultanţa pentru atragerea de finanţări, elaborarea de documentaţii pentru proiecte de investiţii şi asistenţa tehnică pe perioada de implementare a proiectelor.

A. Consultanţa pentru atragerea de finanţări are ca scop facilitarea dezvoltării unor activităţii pentru care, din cauza situaţiei conjuncturale, nu există resurse financiare , materiale sau umane suficiente şi accesibile în mod curent . Dintre serviciile oferite în aceste categorii amintim : 1. Consultanţă privind accesarea principalelor baze de date privind potenţiali finanţatori şi programe de finanţare. 2. Consultanţă privind alegerea şi accesarea programului/finantatorului cel adecvat pentru activitatea planificată precum şi eligibilitatea potenţialului beneficiar în cadrul proiectului de finanţare 3. Consultanţă privind obţinerea de resurse necesare cofinanţării proiectelor de investiţie.  4. Consultanţă privind identificarea de parteneri de proiect sau găsirea de soluţii alternative pentru realizarea investiţiilor. 5. Consultanţa şi elaborarea de proiecte de finanţare precum şi a documentaţiilor necesare depunerii acestora: Cererea de finanţare, Bugetul proiectului, Matricea Cadru Logic, Planul de afaceri, Studiul de prefezabilitate, Studiul de fezabilitate ( pentru proiecte de complexitate din cele mai variate , de la finanţarea de simple achiziţii la lucrări de infrastructură ), Calendarul de implementare şi corelarea acestuia cu resursele disponibile etc. În functie de natura finanţatorului şi tipul de finanţare vizată, structura şi formatul în care se elaborează documentaţiile variază atât ca şi conţinut cât şi ca formă.  Indiferent de forma de prezentare se evidenţiază câteva componente comune identificate ale unui proiect (scop, obiective, activitaţi, grup ţintă, resurse, rezultate).

B. Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de investiţie are ca scop urmărirea implementării întocmai a prevederilor cuprinse în documentaţiile elaborate de proiectanţi şi aprobate de către finanţatori , în faza de implementare a investiţiilor.
Dintre serviciile oferite în aceste categorii amintim: 1. Asistenţa tehnică a proiectantului în implementarea proiectului de investiţie 2. Consultanţă în vederea redactării şi trimiterii rapoartelor tehnice şi financiare către finanţatori 3. Consultanţă privind implementarea standardelor de calitate cerute prin proiectul de investiţie 4. Consultanţă privind monitorizarea proiectelor de investiţie după implementarea lor. C.Consultanţa şi asistenţa tehnică se realizează pentru implemntarea de proiecte de investiţie , cu finanţare din surse diverse:

A) Fonduri Europene 1. Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR); 2. Fondul Social European(FSE) 3. Fondul de Coeziune (FC) 4. Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) 5. Fondul European pentru Pescuit (FEP)

B) Fonduri Guvernamentale Române 1. Ministerul economiei şi finanţelor 2. Ministerul transporturilor 3. Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului 4. Ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale 5. Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor 6. Administraţia fondului pentru mediu 7. Agenţia naţională pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie 8. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

C) Fonduri provenind din surse private cum ar fi : 1. Instituţii Financiare Internaţionale (  BERD, BEI, FMI, Banca Mondială ) 2. Bănci Comerciale ( BCR , BRD , Banca Transilvania ) 3. Fundaţii şi ONG-uri ( FRDS ,FRD, Fundaţia Soros , Fundaţia Principesa Margareta , Fundaţia Dinu Patriciu , Fundaţiile Olandeze etc) 4. Societăţi private ( Rompetrol SA , Petrom SA )

 

%d blogeri au apreciat: