Cerere de consultanță

Prezentare

SC SIFAL SRL a fost infiintata ca firmă de producţie în 1995 având 2 asociaţi, persoane fizice române. Odată cu trecerea anilor activitatea firmei s-a diversificat, trecând din sfera producţiei în cea de comerţ şi mai apoi în cea de servicii. Din 2002, după modificarea structurii acţionariatului, activitatea preponderentă este cea de consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7022)

Obiectul principal de activitate al societăţii Consultanţa generală pentru afaceri şi managementul societăţilor, focusat pe elaborarea documentaţiilor tehnice şi financiare necesare atragerii de fonduri necesare dezvoltării şi susţinerii activităţilor acestora.
Serviciile de consultanţă specializată oferite sunt îndreptate atât către clienţi persoane fizice cât şi juridice, din mediul privat al economiei, organizaţii neguvernamentale sau administraţii publice locale şi centrale. Acestea pornesc de la iniţierea unui proiect de investiţie şi se termină odată cu asistenţa tehnică şi monitorizarea acestora.

Scopul firmei este satisfacerea nevoilor tot mai mari ale organizaţiilor româneşti şi străine, ce activează pe teritoriul României, de a primi asistenţă tehnică şi financiară specializată, în demararea şi implementarea proiectelor de investiţie precum şi a atragerii de resurse materiale şi umane, pentru realizarea acestora

Locaţie Societatea îşi desfăşoară activitatea în munincipiul Cluj-Napoca, reşedinţa de judeţ a Judeţului Cluj, cel mai mare centru economic şi financiar din Nord Vestul României. Această locaţie îşi pune amprenta şi asupra dinamicii şi ramurilor economice prezente în zonă, fiind unul din motoarele de creştere a nivelului de dezvoltare a ţării. Fiind un concentrator de resurse şi tehnologii de ultimă oră, activitatea firmei SC SIFAL SRL se mulează perfect pe acest profil al oraşului, putând avea o dezvoltatre susţinută în rândul potenţialilor actori prezenţi şi viitori în regiune. Accesul este facilitat pe toate tipurile de transport terestre (magistrală de cale ferată Bucureşti – Oradea şi spre Ungaria mai departe), (intersecţie de şosele europene E 86 şi E 60, precum şi apropierea de viitoarea autostradă Transilvania), (aeroport internaţional ce face servicii directe cu destinaţii din Europa, America , Asia şi Africa) ceea ce duce la o atractivitate deosebită a regiunii şi de aici a posibilităţilor numeroase de dezvoltare de noi afaceri, ce necisită consultanţă specializată.

Personal Este 100% format din persoane cu studii superioare. În momentul de faţă societatea are 4 angajaţi, unul din asociaţil nefiind angajat cu contract de muncă, dar coordonează echipa de specialişti ai firmei. Administratorul are o vechime de peste 15 ani în domeniul de activitate al firmei, participând la diverse cursuri de specializare în ţară şi străinătate. Acest fapt permite rezolvarea tuturor problemelor apărute într-un timp foarte scurt precum şi atacarea pieţei într-o manieră profesionistă. Activitatea firmei se bazează pe o reţea de colaboratori atent selecţionaţi, ce reuşesc să acopere o plajă mare de domenii de activitate şi specializări diverse.

Locul pe piaţă SC SIFAL SRL este o firmă de consultanţă de mărime medie în peisajul societăţilor de profil, cu activitate regională, atât pentru clienţii privaţi cât şi autorităţi publice.

Marketing Strategia de marketing a SC SIFAL SRL are doua linii principale:
1) menţinerea beneficiarilor existenţi din contactele directe; prin politica preţurilor moderate, seriozitatea deplină şi profesionalismul de care dau dovadă angajaţii şi colaboratorii, firma a reusit să-şi păstreze peste 95% din beneficiarii cu care a avut contact. Relaţiile personale construite cu beneficiarii, atât la nivelul personalului de implementare, cât şi cel de conducere ne permit o colaborare flexibilă, ce duce la satisfacerea în orice moment a oricărei solicitări apărute.
2) extinderea numărului de beneficiari; fără a comenta situaţia existentă pe piaţa de consultanţă în domeniu, în acest moment, dar decurgând implicit din acesta, cel mai bun mijloc de atragere de noi clienţi s-a dovedit reclama făcută de către beneficiarii existenţi şi de calitatea ireproşabilă a documentaţiilor elaborate de către angajaţi şi colaboratori. De asemenea membrii echipei participă continuu la cursuri de informare şi perfecţionare pentru a putea răspunde cât mai repede şi profesionist provocărilor lansate de mediul economic şi politic din România.

Avantaje oferite Concepte ca încredere, câştig, rezultate şi valoare se regăsesc în fiecare activitate pe care o desfăşurăm sau în fiecare proiect pe care îl realizăm pentru clienţii noştri, datorită seriozităţii, onestităţii, inteligenţei şi energiei colective de care dă dovadă echipa noastră. Maniera în care relaţionăm cu clienţii, este una transparentă şi directă, lucru ce poate fi demonstrat de atenţia deosebită pe care o acordăm menţinerii încrederii şi respectului în compania noastră de către dumneavoastră, viitorii noştri clienti.